Vad är cookies?

En cookie (kaka) är en fil som lagras på besökarens dator. Hädanefter - för enkelhetens skull - använder vi endast termen cookie. Det finns två typer av cookies och båda används i Flex HRM:

Hur använder vi cookies?

Flex HRM använder varaktiga cookies för grafiska inställningar och allmän funktionalitet som förbättrar användarupplevelsen.

Flex HRM använder Sessionscookies för att autentisera och underlätta kommunikationen mellan användare och server såsom att behålla användaren inloggad i systemet.

Flex HRM använder inte cookies för att lagra personuppgifter eller för att sprida uppgifter till tredje part.

Vad säger lagen?

Alla som besöker en webbplats som använder cookies ska enligt lagen om elektronisk kommunikation få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad de används till och hur man kan välja att ta bort dem.

Användaren ska också lämna ett förenklat medvetet samtycke till användandet av cookies. Detta gäller inte cookies som är nödvändiga för att applikationen ska fungera. Post- och telestyrelsen har ingen specificerad teknisk beskrivning om hur samtycket ska ges utan fastställer att det är upp till innehavaren av webbplatsen att ta fram en lösning som följer lagen.

Post- och telestyrelsen rekommenderar att informationen om cookies bör innehålla namnet, domänen, livslängd, typ av data som lagras och syftet med alla cookies på sidan.

Mer information om cookies och lagen om elektronisk kommunikation finns att läsa på Post- och telestyrelsens hemsida.

Klassificering av cookies

Cookies brukar delas in i klasser för att tydliggöra deras syfte. Vi använder brittiska ICC:s föreslagna klassificering som utgår ifrån det EU-direktiv som den svenska lagen bygger på:

Klassificering Beskrivning
Nödvändiga Dessa cookies är nödvändiga för att hemsidan ska fungera. De stödjer viktiga funktioner för den tekniska driften av hemsidan som säkerställer att sidan fungerar. Nödvändiga cookies behöver inget samtycke av användaren för att få finnas.
Funktionalitet Också känt som "preferenscookies", dessa cookies används för att förbättra din upplevelse av applikationen och innehåller användarvalda inställningar och hjälpmedel för navigering. Ingen personlig identifierbar information samlas in från dessa cookies.
Prestanda och drift Dessa cookies används vid driften av hemsidan, för kundundersökningar, insamling av uppgifter om antal besök på olika sidor och för andra webbanalyser. Ingen personlig identifierbar information samlas in ifrån dessa cookies.
Marknadsföring Dessa cookies kan användas till att bygga upp en sökprofil och/eller surfhistorik för varje besökare. Den information som samlas in med dessa cookies kan vara identifierbar eller unik. Det är bara anonym information som kan komma att delas med tredje part.
Mer om ICC och klassificering av cookies.

Cookies i Flex HRM

Följande första parts-cookies används i Flex HRM:

Namn Domän Livslängd Typ av data Klassificering Kommentar
.FlexNet svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se Session ? Nödvändiga HTTP-cookie för autentisering. Skapas m.h.a. Microsoft ASP.NET.
ASP.NET_SessionId svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se Session 120-bitars slumptal som 20-tecken lång string Nödvändiga När en användare först öppnar en sida som implementar ASP.NET Session State så skapas en cookie som håller i Sessionens ID och används för att säkerställa att informationen kommer till rätt användare.
.FlexNetUserSession svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se Session FormsAuthenticationTicket Nödvändiga När UserSessionAuthenticateModule är aktiverad så skapas en Session som sparas i databasen, ID:t för denna Session sparas i en ticket och användas för att säkerhetsställa att Sessionen lever och att den tillhör den inloggade användaren.
SecondStepVerification svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se 5 minuter FormsAuthenticationTicket Nödvändiga När användaren angett korrekta autentiseringsuppgifter och tvåstegsverifiering används får användaren ett kvitto på det första steget.
SSVTD svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se 10 år FormsAuthenticationTicket Nödvändiga När tvåstegsverifiering används och anändare och väljer att komma ihåg enheten.
__RequestVerificationToken_* svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se Session 128-bitars slumptal Nödvändiga Används för att skydda mot CSRF-attacker. * motsvarar en slumpmässig nyckel som används för att garantera en unik cookie.
anstallningId svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se Session GUID Funktionalitet
reserakningId svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se Session GUID Funktionalitet
reserakningarTabIndex svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se Session Integer Funktionalitet
IsCookiesApprovedByUser svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se 365 dagar Bool Funktionalitet
BemanningSchemaLastUsedPage svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se 365 dagar JSON Funktionalitet
Bemanning_BemanningKonteringSortingOrder svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se 365 dagar Text Funktionalitet
Bemanning_OversiktKolumnLayout_* svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se 365 dagar JSON Funktionalitet
Bemanning_Konteringsurval svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se 365 dagar JSON Funktionalitet
Bemanning_SingleKonteringsurval svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se 365 dagar JSON Funktionalitet
Bemanning_VisaSamtligaAnstallda svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se 365 dagar Bool Funktionalitet
horizontalResizeBPA svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se 365 dagar Integer Funktionalitet
horizontalResizeGrundschema svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se 365 dagar Integer Funktionalitet
verticalResizeBPA svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se 365 dagar - Funktionalitet
verticalResizeGrundschema svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se 365 dagar Integer Funktionalitet
verticalResizeBottomBPA svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se 365 dagar Integer Funktionalitet
verticalResizeBottomGrundschema svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se 365 dagar Integer Funktionalitet
verticalResizeBottomLonerevision svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se 365 dagar Integer Funktionalitet
ReserakningNumberOfRows svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se 365 dagar Integer Funktionalitet
Reserakningar_VisaSummor svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se 365 dagar Bool Funktionalitet
Reserakningar_GridHeight svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se 365 dagar Integer Funktionalitet
lang svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se 365 dagar Text Funktionalitet
TidrapporterNumberOfRows svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se 365 dagar Integer Funktionalitet
worker_id svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se 365 dagar GUID Funktionalitet
TidGranskningsniva_UrvalsFilter svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se 365 dagar JSON Funktionalitet
instruktionsfilm svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se 365 dagar JSON Funktionalitet
KonteringArbetspassDoljAvslutade svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se 100 dagar JSON Funktionalitet
KalenderPageSize svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se 365 dagar Integer Funktionalitet
Grundschema_PageSize svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se 365 dagar Integer Funktionalitet
NarvarotablaWidget_PageSize svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se 365 dagar Integer Funktionalitet
OvertidsbevakningWidget_PageSize svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se 365 dagar Integer Funktionalitet
lonerevisionGridPageSize svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se 365 dagar Integer Funktionalitet
DelbifallDateInterval svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se 365 dagar JSON Funktionalitet
BemanningDateInterval svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se 365 dagar JSON Funktionalitet
PassforfraganDateInterval svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se 365 dagar JSON Funktionalitet
ReserakningGranskningsniva_Urvalsfilter_* svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se 365 dagar JSON Funktionalitet
StatistikcentralId svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se 365 dagar GUID Funktionalitet
kontokortImportUrval svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se 365 dagar JSON Funktionalitet
verticalResizeKalender svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se 365 dagar JSON Funktionalitet
VisaPeriodinformation svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se 365 dagar bool Funktionalitet
VisaDaginformation svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se 365 dagar bool Funktionalitet
arbetspassvyVisaBemanning svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se 365 dagar bool Funktionalitet
Bemanning_GrundschemaVisaTotalSchematidEnligtHeltidsschema svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se 365 dagar bool Funktionalitet
LoginpageCulture svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se 365 dagar Text Funktionalitet
{0}_Schema_BemanningAnstallningSortingOrder svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se 365 dagar Nummer Funktionalitet {0} = företagsid
{0}_BemanningAnstallningHemkonteringSortingOrderId svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se 365 dagar Guid Funktionalitet {0} = vald hemkontering i schemavyn att sortera på
OvertidsregelverkFilter svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se 365 dagar JSON Funktionalitet Filter alternativ
previousTidgruppId svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se 365 dagar JSON Funktionalitet Används för att tidgrupp ska kommas ihåg vid byte i olika vyer

Senast uppdaterad 2017-10-13

Cookies från tredje part

I systemet finns även cookies från tredje part. Dessa styr vi inte över, utan vi föreslår att du som besökare vänder dig till tredje part för information om deras cookies. Följande tredje part-tjänster finns i systemet som kan skapa cookies:

Cookies i HRM Mobile

Namn Domän Livslängd Typ av data Klassificering Kommentar
.FlexNetMobile svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se Session ? Nödvändiga HTTP-cookie för autentisering. Skapas m.h.a. Microsoft ASP.NET.
.FlexMobileAuth svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se Session FormsAuthenticationTicket Nödvändiga
.FlexNetMobileUserSession svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se Session FormsAuthenticationTicket Nödvändiga När UserSessionAuthenticateModule är aktiverad så skapas en Session som sparas i databasen, ID:t för denna Session sparas i en ticket och användas för att säkerhetsställa att sessionen lever och att den tillhör den inloggade användaren.
SecondStepVerification svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se 5 minuter FormsAuthenticationTicket Nödvändiga När användaren angett korrekta autentiseringsuppgifter och tvåstegsverifiering används får användaren ett kvitto på det första steget.
SSVTD svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se 10 år FormsAuthenticationTicket Nödvändiga När tvåstegsverifiering används och anändare och väljer att komma ihåg enheten.
__RequestVerificationToken_* svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se Session 128-bitars slumptal Nödvändiga Används för att skydda mot CSRF-attacker. * motsvarar en slumpmässig nyckel som används för att garantera en unik cookie.
Culture svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se 365 dagar Text Funktionalitet

Local Storage i HRM Mobile

Namn Domän Typ av data Klassificering
HistoryUsagekonteringar svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se JSON Funktionalitet
RememberMe svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se Bool Funktionalitet
UserCredentials svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se JSON Funktionalitet
language svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se Text Funktionalitet
lsFlags svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se JSON Funktionalitet
show_generated svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se Bool Funktionalitet
theme svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se Text Funktionalitet
usercredentials svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se JSON Funktionalitet
IsCookiesApprovedByUser svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se Bool Funktionalitet

Senast uppdaterad 2016-11-01

Cookies i HRM Timeclock

Namn Domän Livslängd Typ av data Klassificering Kommentar
.FlexNetWebbklocka svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se Session ? Nödvändiga HTTP-cookie för autentisering. Skapas m.h.a. Microsoft ASP.NET.
.FlexNetWebbklockaAuth svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se Session FormsAuthenticationTicket Nödvändiga
SecondStepVerification svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se 5 minuter FormsAuthenticationTicket Nödvändiga När användaren angett korrekta autentiseringsuppgifter och tvåstegsverifiering används får användaren ett kvitto på det första steget.
CurrentForetag svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se Session Text Funktionalitet
CurrentKundinstans svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se Session Text Funktionalitet
CurrentWebbklocka svenskakyrkan-malmo.flexhosting.se Session Text Funktionalitet

IndexedDB i HRM Timeclock

Tabell Index Typ av data Klassificering Kommentar
semiClocking JSON Prestanda och drift Används för offlinestämplingar.
user Username, CardBadgeId, UsernameAlias JSON Prestanda och drift Används för offlinestämplingar.
clocking JSON Prestanda och drift Används för offlinestämplingar.

Hur stänger jag av cookies och vad innebär det för mig som användare av Flex HRM?

Om du inte vill att cookies lagras på din dator kan du stänga av den funktionen i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras, men du kommer inte heller kunna använda HRM, Mobile eller TimeClock.

Om du blockar alla cookies förutom de som är klassificerade som nödvändiga så kan du använda tjänsten, men du mister både funktionalitet och en god användarupplevelse.

EDAAs sida YourOnlineChoices.com har en hjälpsida med instruktioner för hur du kan inaktivera cookies i din webbläsare samt svar på andra relevanta frågor.

Övrigt

EDAAs sida YourOnlineChoices.com informerar om cookies och rekommendationer för dessa, riktade till innehavare och användare av webbplatser.
Rättslig info: Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.
GDPR artikel angående cookies
Licenser

flag-icon-css is used for displaying flags (http://flag-icon-css.lip.is/). And flag-icon-css is used accordingly to the MIT License (MIT)

Copyright (c) 2013 Panayiotis Lipiridis

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.